آخرین اطلاعیه های فروشگاه

فروش ویژه

مروارید 13 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  11,739,000 ریال 12,900,000 ریال 9%
  حراج!

  مدل رومینا را بصورت یک تکه و سیستم فلاش دو زمانه طراحی کرده و دارای آکس تخلیه 25 سانتیمتر می باشد که با خروج آب از قسمت پایین (روبروی قسمت تخلیه سیفون) عمل تخلیه در مدت زمان بسیار کمی خواهد بود.

  11,739,000 ریال 12,900,000 ریال 9%
  فقط آنلاین
 • ( 0 نظر )
  10,216,800 ریال 11,610,000 ریال 12%
  حراج!

  توالت فرنگی مرواریدمدل ورونا با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ، خواسته هاي مصرف كنندگان برآورده مي كند.

  10,216,800 ریال 11,610,000 ریال 12%
 • ( 0 نظر )
  9,919,000 ریال 10,900,000 ریال 9%
  حراج!

  مدل الگانت با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ، خواسته هاي مصرف كنندگان برآورده مي كند.

  9,919,000 ریال 10,900,000 ریال 9%
 • ( 0 نظر )
  11,132,000 ریال 12,650,000 ریال 12%
  حراج!

  توالت فرنگی مروارید مدل الگانت با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ، خواسته هاي مصرف كنندگان برآورده مي كند.

  11,132,000 ریال 12,650,000 ریال 12%
 • ( 0 نظر )
  11,095,200 ریال 12,060,000 ریال 8%

   فرنگی والنتینا مروارید با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ، اهداف ما را در تأمين خواسته هاي مصرف كنندگان برآورده مي كند.

  11,095,200 ریال 12,060,000 ریال 8%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  9,641,600 ریال 10,480,000 ریال 8%

  توالت فرنگی مرواریدفرنگی ویستا مروارید با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ، خواسته هاي مصرف كنندگان را برآورده مي كند. کمپانی مروارید،

  9,641,600 ریال 10,480,000 ریال 8%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  12,420,000 ریال 13,500,000 ریال 8%

  توالت فرنگی مروارید مدل پارمیدا با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ، خواسته هاي مصرف كنندگان را برآورده مي كند.

  12,420,000 ریال 13,500,000 ریال 8%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  11,129,300 ریال 12,230,000 ریال 9%
  حراج!

  توالت فرنگی مروارید یاریس مروارید با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ، تأمين خواسته هاي مصرف كنندگان را برآورده مي كند.

  11,129,300 ریال 12,230,000 ریال 9%
 • ( 0 نظر )
  12,150,000 ریال 13,500,000 ریال 10%

  توالت فرنگی مرواریدمدل با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ، خواسته هاي مصرف كنندگان را برآورده مي كند.

  12,150,000 ریال 13,500,000 ریال 10%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )

  توالت فرنگی یونیک 2372 مروارید با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ،  خواسته هاي مصرف كنندگان را برآورده مي كند.  توالت فرنگی مروارید مدل یونیک 2372 را بصورت یک تکه و سیستم فلاش دو زمانه طراحی کرده و دارای آکس تخلیه توربوجت می باشد که با خروج آب از قسمت پایین (روبروی قسمت تخلیه سیفون) عمل تخلیه در مدت زمان بسیار...

 • ( 0 نظر )

  توالت فرنگی یونیک 2366 مروارید با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ،  خواسته هاي مصرف كنندگان را برآورده مي كند.  توالت فرنگی مروارید مدل یونیک 2366 را بصورت یک تکه و سیستم فلاش دو زمانه طراحی کرده و دارای آکس تخلیه توربوجت می باشد که با خروج آب از قسمت پایین (روبروی قسمت تخلیه سیفون) عمل تخلیه در مدت زمان بسیار...

 • ( 0 نظر )

  توالت فرنگی یونیک 2395 مروارید با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ،  خواسته هاي مصرف كنندگان را برآورده مي كند. توالت فرنگی مروارید مدل یونیک 2395 را بصورت یک تکه و سیستم فلاش دو زمانه طراحی کرده است محصولات مروارید دارای خدمات پس از فروش به صورت مادام العمر می باشند.

 • ( 0 نظر )
  11,562,000 ریال 12,300,000 ریال 6%
  حراج!

  مدل دیاموند با طراحي منحصر بفرد ، كيفيت و زيبايي بي نظير و كاركرد مطمئن، با درجه بندي يكسان ، خواسته هاي مصرف كنندگافرنگی مرواریدن را برآورده مي كند.

  11,562,000 ریال 12,300,000 ریال 6%